PREZENTARE

DATE GENERALE

Comuna Drăcşenei este aşezată în nord-estul judeţului Teleorman, pe valea pârâului Burdea şi ale pârâiaşelor Drăcşenel şi Zâmbreasca, de-a lungul drumului judeţean DJ 612 B ce leagă satele între ele pe o întindere de 7 km.

Ea se află la 45 km de mun.Alexandria,reşedinţa judeţului , 15 km de mun.Roşiori de Vede şi la 115 km de Bucureşti,capitala ţării .

Comuna Drăcşenei este persoană juridică de drept public.

Ea are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.

Comuna poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.

ISTORIC COMUNĂ

 • Satul Drăcşenei, reşedinţa actuală a comunei, este atestat documentar în anul 1853 când apare înscris în Harta Austriacă.
 • Prima atestare documentară a satului Drăcşani datează din anul 1594, când apare înscris într-un act domnesc al domnitorului Mihai Viteazu.
 • Satul Odobeasca apare atestat în anul 1865 când apare înscris în harta judeţului Teleorman a maiorului Papazoglu.
 • Satul Vechi (Muţi) este atestat documentar de la 1567 când apare înscris într-un document emis de domnitorul Petru cel Tânăr.
 • Prin Legea din 7 februarie 1885 satele Drăcşenei, Drăcşani, Odobeasca şi Satul Vechi (Muţi) au format o comună cu reşedinţa în satul Drăcşenei.
 • Din anul 1885 până în anul 1952 comuna Drăcşenei a suferit mai multe transformări, existând în unele perioade trei comune distincte Drăcşenei, Drăcşani şi Odobeasca (cu satele Odobeasca şi Satul Vechi), sau două comune, respectiv comunele Drăcşani (cu satele Drăcşani şi Drăcşenei) şi Odobeasca (cu satele Odobeasca şi Satul Vechi), sau comunele Drăcşenei (cu satele Drăcşenei şi Drăcşani) şi Odobeasca (cu satele Odobeasca şi Satul Vechi) şi nu în ultimul rând comunele Drăcşenei şi Drăcşani sau Odobeasca (cu satele Drăcşani, Odobeasca şi Satul Vechi (Muţi)).
 • In anul 1952, urmare Legii nr.5/1950, se constituie comuna Drăcşani cu satele Drăcşani, Drăcşenei, Odobeasca şi şi Satul Vechi, care funcţionează în această structură până în anul 1968.
 • În anul 1968, urmare reorganizării administrativ-teritoriale, conform Legii nr.2/1968, se constituie comuna Drăcşenei, cu satele Drăcşenei, Drăcşani, Odobeasca, Satul Vechi, Beuca şi Plopi, constituind o comună întinsă formată din şase sate.
 • În anul 2004, urmare intrării în vigoare a Legii nr.84/2004, comuna Drăcşenei se reorganizează cu satele Drăcşenei, Drăcşani, Odobeasca şi Satul Vechi, fiind constituită comuna Beuca, cu satele Beuca şi Plopi.

SUPRAFAȚĂ, VECINĂTĂȚI

Ca unitate administrativ – teritorială , este formată din satele componente Drăcșenei, Drăcșani, Odobeasca și Satu-Vechi .

 • Satul Drăcșenei, satul de reședință , este situat în partea de nord a comunei, la limita cu comuna Beuca ;
 • Satul Drăcșani este situat la sud de satul de Drăcșenei, la o distanță de 1 km față de acesta ;
 • Satul Odobeasca este situat la sud de satul Drăcșani, la o distanță de 2,5 km de acesta și de 3,5 km de față de satul Drăcșenei ;
 • Satul Satul Vechi este situat la limita de sud a comunei, la o distanță de 1,5 km de satul Odobeasca, 4 km de satul Drăcşani şi 5,5 km de satul Drăcșenei

Comuna Drăcșenei ocupă o suprafață de 3.808 ha , din care : în intravilan se află 185 ha, iar în extravilan există 3.623 ha .

Comuna Drăcșenei se mărginește la nord cu teritoriul comunei Beuca, la est cu teritoriul comunei Săceni, la sud cu teritoriul comunei Scrioaștea și la vest cu teritoriul comunei Scrioaștea și al comunei Didești .

Populația comunei la 01.01.2020 este de 1627 de locuitori.

FORME DE RELIEF, SPECIFICAȚII, INFLUENȚE

Comuna Drăcșenei se află la intersecția paralelei de 440015’’ latitudine nordică cu meridianul de 250 longitudine estică.

Ca formă de relief, aceasta face parte din subraionul Beuca al Câmpiei Găvanu-Burdea, precumpănitoare între celelalte unități geomorfologice care alcătuiesc  teritoriul județului Teleorman, cu ape curgătoare care și-au săpat văi adânci, despărțite între ele de lunci largi și pâraie.

O caracteristică a subraionului Beuca este bogăția de izvoare, unele cu debit deosebit de important, care apar în număr mare  la baza versanților văii Burdea, element hidrologic destul de important, ce a atras de timpuriu numeroase așezări pe fundul văilor.

Terenurile care aparțin comunei Drăcșenei se caracterizează printr-un relief de câmpie neted, pe care se găsesc mai multe măguri, aceste dealuri sau movile mai mari, din care cele mai importante sunt : Măgura Neagului, Măgura din Livezi și Măgura Crăcani la Drăcșenei, Măgura din Văi, Măgura lui Dan și Măgura Spahii la Drăcşani, Măgura Matei la Odobeasca și Măgura Morii la Satu-Vechi .

O parte din ele sunt cunoscute sub numele de dealuri : Dealul Văcaru și Dealul Ceairu la Drăcșenei, Dealul de la Glod, Dealul de la Cornet, Dealul Viilor și Râpele la Drăcșani, Dealul Grui și Dealul Samarului la Odobeasca, Dealul Obăii și Dealul Vacilor la Satu-Vechi .

Căile de comunicație sunt constituite din drumuri județene, drumuri comunale, străzi și drumuri de exploatare.

Principalele căi de comunicație sunt :

 • Drumul județean DJ 612 A – Roșiori de Vede – Satu-Vechi – Săceni – Ciolănești;
 • Drumul județean DJ 612 B – Satu-Vechi – Drăcșenei – Beuca – Dobrotești ;
 • Drumul comunal DC 52 – Odobeasca – halta Papa.

Comuna este străbătută și de calea ferată Roșiori de Vede – Costești – Pitești.

Principalele activităţi economice desfăşurate

 1. În agricultură :
 • C. Eftimiadi S.R.L. Drăcșani;
 • C. Agroanca S.R.L. Roșiori de Vede, punct de lucru Odobeasca;
 • C. Media Grup Internațional S.R.L. Drăcșenei;
 • C. B & J Compani S.R.L. Măldăeni, punct de lucru Drăcșani;
 • C. Prutul S.A. Galați, punct de lucru Baza de depozitare Odobeasca;

 

      2. În comerț :

 • C. Prerocom S.R.L. Roşiori de Vede, punct de lucru Drăcşenei;
 • C. Bianca Muzic Live S.R.L. Drăcşani;
 • C. Lianalil S.R.L. Drăcşani;
 • C. Danton S.R.L. Roşiori de Vede, punct de lucru Drăcşani;
 • C. Atlantida S.R.L. Odobeasca.

 

      3.În prestări servicii:

 • Direcția Regională de Poștă Ploiești – 2 agenții de poștă – Drăcșenei și Drăcșani, servicii poștale.
 • C. Unite Forever Grup S.R.L. Drăcșenei, morărit;
 • C. SIF Marchet Distribuție S.R.L. Drăcșani, morărit.

PARTIDE POLITICE PREZENTE

 • Partidul Social Democrat;
 • Partidul Național Liberal.