Lista persoane inscrise Rabla local

Persoanele care se regăsec in lista de mai jos sunt rugate sa se prezinte la sediul primariei cu documentele urmatoare:

  • Cerere, anexă la prezenta procedură internă;
  • Actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată “conform cu originalul” de către solicitant;
  • Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare), în copie, semnate “conform cu originalul” de către solicitant;
  • În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar, dovada deținerii proprietății, respectiv hotărârea judecătorească;
  • Împuternicire notarială (dacă este cazul);
  • Certificat de atestare fiscală emis de Compartimentul de Impozite și Taxe Locale al Primăriei Comunei Drăcșenei care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local;
  • Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat;
  • Cazier judiciar;
  • Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare.
  • În cazul în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate solicitantul de finanțare va depune la Comuna Drăcșenei și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul programului.
Nume Prenume
STANCA ILIE
BOTEA ION
DUTA ION
DOROBANTU NICOLAE
IOANCEA COSTEL
VLAD CONSTANTIN
CIUCIULICA FLOAREA
MANEA GEORGETA
IBOIU VICTORIA
DUMITRICĂ ELENA

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *