ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI SECTOR 15

 

 

 

 

            Unitatea administrativ- teritorială Comuna Drăcșenei din județul Teleorman anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.15  începând cu data de 12.09.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei din satul Drăcșenei, comuna Drăcșenei, conform art.14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 

 

 

PRIMAR,

Popescu Marin