Sprijin pentru România (ajutor financiar )

Familiile cu cel puțin 2 copii aflați în întreținere al căror venit este mai mic sau egal cu 600 lei pe membru de familie și familiile monoparentale (un singur părinte) al căror venit este mai mic sau egal cu 600 lei și care nu beneficiază de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei, pot depune la sediul primăriei cerere însoțită de acte doveditoare, precum acte de stare civilă (CI, certificate de naștere, certificat de căsătorie) și adeverință privind venitul de la ANAF, pentru a beneficia de sprijin material, denumit Sprijin pentru România, sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic.

Tichetul social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni.