ANUNȚ ÎNCĂLZIRE

ÎNCEPÂND CU DATA DE 14.10.2021, FAMILIILE ŞI PERSOANELE SINGURE CARE REALIZEAZĂ VENITURI medii nete lunare de până la 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de până la 2.053 lei, în cazul persoanei singure ȘI CARE DETIN BUNURI IN LIMITELE PREVAZUTE IN ANEXA NR.4 LA HGR 559/2017, POT DEPUNE CERERI PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE LA PRIMĂRIA COMUNEI DRĂCŞENEI , CONFORM LEGII NR.226/2021 ȘI HG NR.1073/2021.

BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ȘI BENEFICIARII DE ALOCAȚIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI VOR BENEFICIA DE ACESTE AJUTOARE CU CONDITIA DEPUNERII CERERII.

CERERILE SE PUN LA DISPOZIŢIE CONTRA – COST LA SEDIUL PRIMĂRIEI .

LA DEPUNEREA CERERII SOLICITANȚII VOR DEPUNE documentele următoarele:

 1. a) copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie – BI,CI,CERTIFICATE DE NAŞTERE
 2. b) copie a unei facturi de furnizare a energiei termice/energiei electrice/gazelor naturale; – FACTURILE LA ENERGIE ELECTRICA
  c) copie după documentul care atestă calitatea în care deţine locuinţa, dacă persoana singură nu este înregistrată în evidenţele primăriei;- DACA VA FI CAZUL
  d) copii ale documentelor care atestă veniturile realizate. SALARII,
  PENSII, AJUTOR ŞOMAJ, INDEMNIZAȚII ȘI ADEVERINTE DE VENIT DE LA ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE ROŞIORI DE VEDE,PENTRU TOŢI MEMBRII MAJORI AI FAMILIEI

Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

 1. a) în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
  b) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei;
  c) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei;
  d) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei;
  e) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei;
  f) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei;
  g) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1.040 lei;
  h) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei şi 1.160 lei;
  i) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei şi 1.280 lei;
  j) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei şi 1.386 lei;
  k) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei.

Valoarea de referinţă, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat,:

 1. a) 250 lei/lună, pentru gaze naturale;
  b) 500 lei/lună, pentru energie electrică;
  c) 320 lei/lună, pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.

 

PRIMĂRIA COMUNEI DRĂCŞENEI

Anexa_nr.. 2_-_cerere_din_HG_50_refacuta (2) Anexa_nr_3_Anexa_1a_la_HG_50_cerere_scurta (2)Anexa_nr_3_Anexa_1a_la_HG_50_cerere_scurta (2)